Canadapulkan – www.canadapulkan.se

Jaktpulkor för smidig transport av vilt men även ved och annat material.