Niwaki – www.niwaki.com

Praktiska stegar för arbete med knuthamling, på kyrkogårdar osv.